Kennismakings-moment voor de conferentie make IT-fair
Alle deelnemers krijgen afhankelijk van hun specialisme verschillende gekleurde netwerkkabels en een connector om fysiek contact te maken.